Δικηγόροι στην Κύπρο, διαφόρων ειδικοτήτων μπορούν να βρεθούν στο κατάλογο μας. Καθώς η Κύπρος είναι ένα οικονομικό κέντρο στη περιόχη της Ανατολικής Μεσογείου, επιχειρηματικές οντότητες τριών ηπείρων, έρχονται σε επαφή. Γι’ αυτό το λόγο, η παροχή κατάλληλων νομικών συμβουλών και η ανάγκη βοήθειας από δικηγόρο στην Κύπρο, είναι υψίστης σημασίας. Οι Κύπριοι δικηγόροι, που ασχολούνται με αγοραπωλησίες ακινήτων, είναι πολύτιμοι για ανθρώπους που τους ενδιαφέρει η αγορά ή πώληση κυπριακής ιδιοκτησίας. Στη Κύπρο οι δικηγόροι εκτελούν επιτυχημένες νομικές πρακτικές για δεκαετίες σε εταιρικές υπηρεσίες αλλα και σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Εκατοντάδες δικηγόροι με ειδικεύσεις στο αστικό, ποινικό, εμπορικό, εργατικό, φορολογικό, οικογενειακό δίκαιο κ.α, παρατίθενται στην αρχική σελίδα μας. Οι Κύπριοι δικηγόροι ειναι επίσης ενταγμένοι για όλες τις πόλεις ξεχωριστά. Απλά κάντε κλίκ στους σχετικούς συνδέσμους.

  Larnaca
  24002420
 
  Λευκωσία
  22318995
22314869
  Λεμεσός
  25818444
25372282
  Larnaca
  70007550
24620283
  Λάρνακα
  70007550
24620283
  Limassol
  25582424
25588055
  Λεμεσός
  25582424
25588055
  Limassol
  25376445
25346277
  Λεμεσός
  25376445
25346277
  Limassol
  25731000
25761004
  Λευκωσία
  22675766
22670223
  Λεμεσός
  25875656
25589770
  Limassol
  25875656
25589770
  Limassol
  25352753
25379338
  Λεμεσός
  25352753
25379338
  Λευκωσία
  22110000
22110001
  Πάφος
  26935240
26953238
  Paphos
  26110000
 
  Λάρνακα
  24620701
24656884
  Paphos
  26936256
26221200
  Πάφος
  26936256
26221200
  Λευκωσία
  22458180
22458195
  Λευκωσία
  22371788, 22381365
 
  Λευκωσία
  22377718
 
  Λεμεσός
  25586101, 25377933
25377166
  Λευκωσία
  22663014
22660860
  Λευκωσία
  22677000
22675605
  Λευκωσία
  22360000
22670670
  Λευκωσία
  22452299
22754422
  Λάρνακα
  24633166
24663328
  Larnaca
  24633166
24663328
  Λεμεσός
  25369523
25373745
  Limassol
  25369523
25373745
  Limassol
  25585811
25585866
  Λεμεσός
  25585811
25585866
  Λάρνακα
  24622742
24654075
  Λευκωσία
  22315553
22315553
  Paphos
  26934277
26944877
  Πάφος
  26934277
26944877
  Λευκωσία
  22492618
22429229
  Λεμεσός
  25355787
25369950
  Limassol
  25355787
25369950
  Limassol
  25363154
 
  Λεμεσός
  25363154
 
  Λευκωσία
  22679760
22678011
  Λευκωσία
  22771098
 
  Larnaca
  24665548
24665554
  Λάρνακα
  24665548
24665554
  Λεμεσός
  25353969
25352816
  Limassol
  25353969
25352816
  Πάφος
  26220808
26220545
  Paphos
  26220808
26220545
  Λευκωσία
  22755135
22763141
  Λευκωσία
  22755000
22755500
  Λεμεσός
  25346634
25346633
  Λευκωσία
  22756932
22757693
  Paphos
  26934300
26946746
  Πάφος
  26934300
26946746
  Λεμεσός
  25367857, 25749890
25345075
  Λευκωσία
  22665630
22662215
  Paphos
  26822005, 26822006
26945538
  Πάφος
  26822005, 26822006
26945538
  Λευκωσία
  70001005, 22765200
22765240
  Λευκωσία
  22674141
22673388
  Limassol
  25362818
 
  Λεμεσός
  25362818
 
  Λευκωσία
  22556677
22774088
  Λεμεσός
  25362818
 
  Limassol
  25362818
 
  Paphos
  26945627
26945627
  Πάφος
  26945627
26945627
  Λεμεσός
  25746040
25347087
  Limassol
  25746040
25347087
  Λευκωσία
  22668768
22666472
  Λευκωσία
  22762200
22765074
  Limassol
  25582424
25588055
  Λεμεσός
  25582424
25588055